MÉS DIES DE CARRERES A MANACOR

7 septiembre 2009 | Por Redacción | Categoria: Otros Deportes, Trote
Federacion Balear de Trot

El desconeixement de les coses te com a conseqüència la realització d’algunes afirmacions que no son del tot exactes. Però com la majoria de les coses al món te solució, simplement amb major informació la gent pot arribar a conclusions més adients.

Assegurar que realitzar tota una sèrie de reunions addicionals a les previstes aquest estiu a Manacor no té cap cost per la FBT no és correcte:

1.- La FBT té un pressupost total de 240.000€ per realitzar carreres a l’any 2009 a l’hipòdrom de Manacor, i que hem d’agrair a l’IEHM que és l’organisme que les gestiona. Si organitzam un nombre major de reunions, la única manera de complir aquest pressupost es baixar encara més els premis, cosa que la FBT no farà.

2.- La FBT té un pressupost de 90.000€ per suportar les despeses anuals dels comissaris en els dos hipòdroms de Mallorca, també gràcies al finançament de l’IEHM. Per complir aquest pressupost i mantenir les quantitats que es retribueixen als comissaris, que s’ajustaren a la baixa, no podem realitzar cap reunió més de les previstes.

3.- Els bons resultats que cada setmana s’obtenen a l’hipòdrom de Manacor gràcies a l’augment del nivell de joc son deguts a la disposició dels ingressos de les matrícules en els fons del joc a les carreres. La FBT a apostat per aquest nou model i els nombres demostren que anam pel bon camí, però qui realment veu recompensat l’esforç és el propietari de cavalls. Els ingressos de la societat organitzadora de carreres a Manacor amb aquest model es redueixen, però es just que intentem controlar les despeses intentant únicament cobrir el cost de la organització en major benefici del cavallista. La filosofia d’una entitat sense ànim de lucre pensam que és aquesta.

4.- Demanar que es realitzin reunions amb entrada i matrícula gratuïta suposa que no es compren el sentit del nou model aplicat, tal i com figura a la taula comparativa de l’increment de les matrícules i l’augment dels premis, si tornam al model antic, efectivament les matrícules es reduiran però els premis també i en major proporció. Es podria organitzar qualque reunió en benefici de qualque entitat no governamental que realitzi tasques d’ajuda a algun col·lectiu desfavorit com s’ha fet a Son Pardo, però per interessos particulars de persones concretes creiem que no seria just.

De totes maneres hem de dir que estam oberts a qualsevol conversació al respecte. La FBT no ha rebut cap oferta de ningú on hi figuri cap patrocinador que es vulgui fer càrrec d’aquestes despeses. Realment si tenim l’oportunitat de realitzar qualque reunió més a Manacor amb la que permeti donar un benefici addicional als cavallistes i no comprometi la situació financera de la Federació, i estigui en concordança amb el model que hem posat endavant, la FBT no hi posarà cap objecció.

La Junta Directiva de la FBT

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com