Esports i Joventut destina 2.614.000 euros per subvencionar els desplaçaments interinsulars i a la península per a esportistes i equips de les Illes Balears

28 enero 2009 | Por admin | Categoria: Otros Deportes
Mateu Cañellas

El conseller d’Esports i Joventut, Mateu Cañellas i el director general d’Esports, Biel Gili, han presentat el programa de les convocatòries d’ajuts als desplaçaments intersinsulars dels esportistes i les relatives als desplaçaments d’equips a la península per a l’any 2009.

Ajuts als desplaçaments intersinsulars dels esportistes

És voluntat del Govern procurar els mitjans necessaris per garantir que els esportistes de les categories juvenil, júnior, sènior i absoluta, adscrits a qualsevol de les federacions esportives de les Illes Balears legalment constituïdes, puguin participar en condicions d’igualtat en les competicions esportives incloses en els calendaris oficials de cada temporada esportiva que es realitzin en l’àmbit territorial de les Illes Balears. Per això, es bonificaran els desplaçaments interinsulars que els esportistes hagin de realitzar amb el 100 % de l’import. S’entén que un esportista pertany a la categoria juvenil quan ha complert 17 anys.

Per a l’any 2009, la Conselleria d’Esports i Joventut destina 2.000.000€, per subvencionar els desplaçaments interinsulars, tant aeris com marítims, que els esportistes facin per participar en lligues o competicions estatals o autonòmiques, recollides en el calendari oficial de cada federació esportiva, i es consideren com a referència i prova els calendaris existents en la temporada o l’any anterior.

L’adjudicació d’aquestes subvencions és automàtica quan la persona beneficiària acredita que compleix els requisits que estableix aquesta convocatòria, fins a exhaurir el crèdit consignat per a aquest fi.

Subvencions per als desplaçaments a la península d’equips i esportistes

L’objecte d’aquesta convocatòria és ajudar els esportistes de les Illes Balears a poder participar en les lligues d’àmbit estatal i en les competicions puntuals del calendari oficial i obligatori, mitjançant subvencions per als desplaçaments a la península o a les illes Canàries dels clubs i dels esportistes que s’hi hagin adscrit. La finalitat d’això és procurar els mitjans necessaris que possibilitin als esportistes residents a les Illes Balears participar en condicions d’igualtat en les competicions esportives no professionals de les categories juvenil, júnior, sènior i/o absoluta.

Per tal d’unificar criteris entre els diferents reglaments de les federacions esportives, s’entén que un esportista pertany a la categoria juvenil quan hagi complert 17 anys.

Els desplaçaments prevists en aquesta convocatòria seran subvencionats fins al 50 % del cost del desplaçament entre l’origen i el destí de la competició. Únicament es podrà abonar un viatge d’anada i tornada per cada competició oficial. En el cas de competicions d’equip, es tindrà en compte el nombre màxim de jugadors inscrits a l’acta, més un delegat i dos entrenadors.

L’import que es destina a aquesta convocatòria és de 614.000€.

Informa: deportebalear.com / Fuente: caib.es

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com